Vi har fått väldigt bra respons från våra kunder och mycket beror på Vendiros anpassningsmöjligheter. Våra kunder använder verktyget på olika sätt och vi hjälper de att få ut så mycket som möjligt av tjänsten. Nedan kan du läsa om hur några av våra kunder använder tjänsten och vad de tycker om den.


PWC

På PwC är det framför allt Senior Associates och Partners som jobbar med Vendiro. Dessa personer har en bestämd budget att jobba mot och Vendiro blir ett stöd för att mäta och följa upp arbetet i förhållande till budgeten. Verktyget gör att konsulterna inte tappar fokus på försäljningen och det har blivit en naturlig del av vardagen. Rapporten från Vendiro är en viktig grund för deras veckomöten och därigenom blir försäljningen en naturlig del att diskutera och följa upp på kontoren. Genom Vendiro går det att se tydliga kopplingar mellan konsulternas aktiviteter och deras försäljning.


Vi har varit i gång knappt 15 veckor och utfört 325 aktiviteter, projektet visar på klart nöjdare kunder och merförsäljning på nya och befintliga kunder samt att vi har fler kunder på våra event

Mattias Celind, Kontorschef
Medeon

Medeon är en inkubator som har 100 procent fokus på nystartade företag inom life science. En perfekt tillväxtmiljö med tillgång till branschspecifik coachning, affärsrådgivning, utbildning och andra tjänster. Att komma igång med försäljningen är en av de viktigaste nycklarna för att bolagen ska överleva på sikt. Entreprenörerna har lätt att fokusera på produktutveckling och marknadsföring. Försäljningen, som är direkt avgörande för om företagen lyckas eller inte, prioriteras ofta bort. Vendiro gör att företagarna varje vecka får feedback på hur många säljaktiviteter de har genomfört och vad det har gett för resultat. De kan då jämföra sig med de andra bolagen och helt plötsligt glöms inte försäljningen bort utan blir en aktiv del i deras företag och ”snacket” på inkubatorn.


Våra företagare gick under våren 2012 en säljutbildning för Xpand in Sweden och har sedan dess använt sig av ”1 om dagen”. Vi har upplevt att det är ett mycket bra och användbart system för att hålla koll på sina säljinsatser och ännu viktigare att få in hållbara rutiner för att sälja.

Victoria Rydengård, Projektkoordinator