Vendiro är en enkel och effektiv metodik vars syfte är att öka försäljningen och kundnöjdheten genom att öka antalet värdeskapande aktiviteter. Vendiro är först och främst framtaget för icke-säljare som har kundkontakt och vissa inslag av sälj i sitt arbete.

Alla medarbetare kan delta i projektet, aktiviteterna är enkla och inte tidskrävande och ska inte ta tid från den övriga verksamheten.

Användarvy i Vendiro

Vendiros metodik består av tre delar:

Vår konsulthjälp innebär bland annat att vi tillsammans bestämmer fokus och mål med projektet och väljer ut ett antal aktiviteter. Vi coachar både ledningen i säljledning och medarbetarna i systemet och har kontinuerlig uppföljning.

Vårt webbaserade verktyg är enkelt och smidigt och är kompatibelt med alla plattformar och finns även som mobilanpassad applikation. Medarbetaren kan registrera sina aktiviteter och följa sin egen och gruppens utveckling. Systemet automatgenererar all statistik till samtliga medarbetare för att underlätta uppföljning och utvärdering. Aktiviteter kan sparas i textfiler som kan importeras till de flesta CRM-system.

Alla aktiviteter gör skillnad och alla medarbetare ska kunna utföra åtminstone en aktivitet om dagen.

Användarens mobilsida i Vendiro