Vendiro

Vi bakom Vendiro har lång erfarenhet av att utbilda och coacha både säljare och icke-säljare i försäljning. Vendiro utvecklades för att vi skulle kunna visa tydligare resultat och öka mätbarheten i våra kunders beteendeförändring. Metodiken går ut på att öka antalet värdeskapande aktiviteter inom kundvård och försäljning och riktar sig främst mot icke-säljare. Genom vår konsulthjälp och vårt styrverktyg kan vi tillsammans med dig mäta och följa upp aktiviteterna och skapa en mer marknadsorienterad organisation som säljer mer.1 om dagen

Vi är stolta över att kunna erbjuda Vendiro som är ett enkelt och smidigt ”1 om dagen” verktyg som visar tydliga resultat. Alla i en verksamhet kan använda sig av Vendiro och känna sig delaktig genom att utföra en aktivitet om dagen. Starta videon och låt Mårten förklara konceptet!